Szkoła Podstawowa im.Augusta Cieszkowskiego w Kicinie

 

Nawigacja

ENCYKLOPEDIA WIELKOPOLAN

BOGUMIŁA FELCZAK

Koło flażoletowe

 

 

 

Plan pracy kółka flażoletowego  w roku szkolnym 2014 / 2015 dla uczniów klas pierwszych.

 

Zajęcia koła odbywają się w czwartki na szóstej lekcji (12.40 - 13.25)

CELE OGÓLNE

1.   Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

2.  Kształtowanie wrażliwości estetycznej, prawidłowego odbioru, zrozumienia i przeżywania utworów muzycznych.

3. Stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania muzycznego.

4 . Nauka i doskonalenie gry  na flażolecie.

5. Poznanie prostych terminów muzycznych.

6. Rozwijanie poczucia własnej wartości oraz umiejętności współdziałania w grupie.

 GRA NA INSTRUMENCIE – FLAŻOLET

1.      Zapoznanie z budową instrumentu, brzmieniem, techniką gry – palcowanie, sposobem wydobywania dźwięku i  higieną użytkowania.

2.      Zapoznanie z tabelą chwytów  – rysunkiem nutowym.

3.      Gra prostych melodii rozwijających umiejętność prawidłowego palcowania.

4.      Wykorzystanie instrumentu do naśladowania odgłosów przyrody.

5.      Gra na instrumencie łatwych i trudniejszych melodii.

6.   Koncertowanie  w czasie szkolnych uroczystości, w czasie Mszy świętych, rekolekcji i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania EMU.

KREATYWNOŚĆ MUZYCZNA

1.      Swobodna interpretacja muzyczna melodii granych solo oraz odpowiednia interpretacja rytmiczna melodii granych w grupie.

2.      Tworzenie muzycznych pytań i odpowiedzi oraz melodii i rytmów do krótkich wierszy wyliczanek i przysłów.

3.      Tworzenie melodii związanych z określoną porą roku melodii.

PERCEPCJA MUZYCZNA

1.      Rodzaje muzyki – muzyka poważna i inne.

2.      Rozpoznawanie brzmienia różnych instrumentów muzycznych.

3.      Określanie treści i nastroju utworów muzycznych.

4.      Określanie zmian tempa, dynamiki i metrum w utworach muzycznych.

5.      Rozróżnianie części A i B w utworach o strukturze AB i ABA.

6.      Muzyka ludowa – słuchanie melodii.

7.      Zapoznanie z brzmieniem orkiestry symfonicznej i kwartetu smyczkowego.

EKSPRESJA RUCHOWA

1.      Interpretacja ruchowa treści piosenki oraz ich melodii.

2.      Rozwijanie szybkiej reakcji ruchowej na zmiany metrum, tempa, dynamiki i wysokości dźwięku.

3.      Zabawy ze śpiewem z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych i flażoletu.

    REPERTUAR :

Repertuar uzależniony będzie od zainteresowań dzieci i potrzeb (odbywających się uroczystości szkolnych, koncertów organizowanych przez stowarzyszenie EMU).

Tak więc oprócz utworów ujętych w planie, mogą być wprowadzone inne utwory .

Piosenki dziecięce, np.:

      „U zegarmistrza”

        „Na cztery i na sześć”, „Słowa dla  naszej pani”,

        „Żabki”, „Pan Listopad”,

        „Zła zima”,  „Wkrótce wiosna”

         „Tato, już lato”

Utwory  ludowe, np.:

       „Na Nowej Górze”

       „Lelija”

  Pieśni patriotyczne:

           „Przybyli ułani”, „Płynie Wisła, płynie”

Wybrane kolędy i pieśni kościelne.

Folk i muzyka dawna.