Szkoła Podstawowa im.Augusta Cieszkowskiego w Kicinie

 

Nawigacja

ENCYKLOPEDIA WIELKOPOLAN

SPRAWDZIAN

Sprawdzian /2002-2013/

     

Z

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZA LATA 2002 – 2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W KICINIE.

 

   1. Wyniki sprawdzianu

 Rok szkolny

Odsetek uczniów

Średnie wyniki szkoły

 Średni wynik punktowy

piszących sprawdzian

z opiniami PPP

punktowe

w skali stanikowej

(nazwa wyniku
np.  wysoki...)

 

gminy

powiatu

województwa

 2012/2013

37

4

27,54

wysoki

25,95

24,34

23,38

2011/2012

28

3

25,95

wysoki

22,71

22,82

21,98

2010/2011

28

1

27,57

wysoki

25,11

25,21

24,69

2009/2010

37

3

26,5

wysoki

25,13

-

23,76

2008/2009

44

1

25,7

bardzo wysoki

-

-

21,9

20072008

35

2

29,4

bardzo wysoki

26,9

25,8

25,4

2006/2007

38

2

29,4

wysoki

26,6

26,1

26,1

2005/2006

33

5

26,8

wyżej średni

25,4

25,5

25,3

2004/2005

40

10

31,9

wysoki

-

-

29,1

2003/2004

45

11

26,8

wyżej średni

25,6

-

25,0

2002/2003

36

7

29,8

wyżej średni

28,3

28,3

28

2001/2002

44

3

30,3

wysoki

29,7

28,8

28,7

 

2. Poziom opanowania poszczególnych umiejętności przez uczniów szkoły

  

Umiejętności badane na sprawdzianie

Średni wynik szkoły

wyrażony w % lub współczynnikiem łatwości

rok  2013

rok  2012

rok
2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

rok 2005

rok 2004

rok 2003

rok 2002

Czytanie

0,81

0,73

0,88

0,72

83%

79,4%

86%

0,79

0,90

84%

81%

79,5%

Pisanie

0,70

0,54

0,61

0,60

53%

72,5%

63,6%

0,69

0,74

65,8%

80%

75,8%

Rozumowanie

0,59

0,67

0,74

0,74

59%

71,4%

71,4%

0,60

0,79

53,8%

70%

75%

Korzystanie z informacji

0,70

0,84

0,57

0,64

68%

70%

74,3%

0,68

0,79

80%

85%

94,3%

Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce

0,62

0,54

0,57

0,59

59%

70%

71,6%

0,55

0,76

57,5%

61,3%

54,5%