Szkoła Podstawowa im.Augusta Cieszkowskiego w Kicinie

 

Nawigacja

ENCYKLOPEDIA WIELKOPOLAN

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
ang1 ang1
angielski 2-3 an23
biologia biol
chemia chem
doradztwo zawodowe d.zawod
edukacja wczesnoszkolna ed.wczesn.
etyka E
fizyka fiz
geografia geogr
gimnastyka korekcyjna gim.kor
godzina z wychowawcą gzwych
historia hist
historia i społeczeństwo hist
informatyka inf
język angielski j.ang
język francuski j.fran
język hiszpański j.hisz
język niemiecki j.niem
język polski j.pol
lekcja wychowawcza wych
matematyka matem
muzyka muz
plastyka plast
przyroda przyr
religia rel
religia 1-3 rel 1-3
roczne przygotowanie przedszkolne rpp
technika tech
wychowanie do życia w rodzinie wdż
wychowanie fizyczne wf
wychowanie przedszkolne wp
wyrównanie wiedzy - edukacja wczesnoszkolna wwedw
zajęcia komputerowe zkomp
zajęcia techniczne z.tech
zajęcia z wychowawcą zzwych